SERVEI D'ACOLLIDES

Les acollides es porten a terme per personal qualificat del propi equip docent, de manera que garanteix una continuïtat pedagògica i educativa durant tota l’estada de l’infant a la Llar d’Infants Les Bombolles.

Els espais destinats per aquest ús són les pròpies aules de la llar d’infants.

Serveis disponibles:

  • Acollida de matí 1 (07.30 a 08.00): Mínim 5 infants (No habilitada)
  • Acollida de matí 2 (08.00 a 08.30): Mínim 5 infants (No habilitada)
  • Acollida de matí 3 (08.30 a 09.00): Mínim 5 infants (No habilitada)
  • Acollida de tarda (17.00 a 18.00): Mínim 5 infants (No habilitada)

Els preus estan marcats i aprovats per l’Ajuntament de Verges.

Durant el curs es demanarà a les famílies l’actualització del seu interès, i en el moment en què s’arribi al mínim de 5 infants en alguna de les franges, s’habilitarà el servei en aquell horari.