CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar de la Llar d’Infants LES BOMBOLLES és un òrgan participatiu on hi tenen cabuda les famílies, l’equip educatiu, l’ajuntament i la direcció del centre.

Actualment estem en procés de creació d’aquest òrgan, que fins ara ha estat inexistent. Els membres en representació que en formaran part són:

Aquesta n’és la composició actual:

President/Director: Àdam Bertran

Representant de l’equip educatiu i secretària: Tània Sabrià 

Representant de l’equip educatiu: Montserrat Galceran

Representant de les famílies: Irene Antolín

Representant de l’AMPA: Laia Cebrià

Representant de l’Ajuntament de Verges: Marc Roura

Aquest òrgan es reuneix periòdicament, com a mínim tres cops l’any.