MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador comprèn la franja horària entre el matí i la tarda, és a dir de dotze a tres de la tarda. Aquest servei inclou el dinar (específic per a cada infant en funció a les seves necessitats) i la migdiada.

Els membres de l’equip docent es reparteixen aquest espai per vetllar per la continuïtat pedagògica i mantenir el referent adult pels infants.

Els espais són els propis de la llar d’infants, proporcionant per a cada moment les condicions d’higiene i comoditat òptimes.

Els preus estan marcats i aprovats per l’Ajuntament de Verges.

El menú s’adapta mensualment en funció de la proposta del Càtering de l’institut – Escola Francesc Cambó (Càtering Vilanova), i el menjar pot ser demanat (a través de les educadores de la llar) al càtering (i té un preu de 5 euros per dia) o bé portar el menjar preparat des de casa (amb una carmanyola), respectant el menjar del menú proposat.

El menú es trobarà mensualment penjat a la llar d’infants.

El cost de l’estada, es factura directament amb la quota mensual de l’Ajuntament de Verges.

En cas de demanar càtering, es facturarà a través de l’Associació socioeducativa El Gebre, a mes vençut al número de compte indicat.

Per qualsevol dubte, contacteu-nos a lesbombolles@gebre.cat